image014

تور خرانق چک چک میبد ( ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ )

بازدید از روستای تاریخی خرانق، چک چک ( مهم ترین زیارتگاه زرتشتیان در دنیا)، کبوترخانه، نارین قلعه، کاروانسرای شاه عباسی، یخچال طبیعی، موزه زیلو و کارگاه سفال
خدمات: راهنمای گردشگری، ترانسفر، پرداخت ورودیه ها، بیمه، پذیرایی
هزینه تور برای هر نفر
۱ نفره ۳۸۰۰۰۰ تومان            ۲ نفره  ۲۰۰۰۰۰ تومان               ۳ نفره  ۱۵۰۰۰۰ تومان
۴ نفره    ۱۱۰۰۰۰ تومان         ۵ تا ۹ نفره   ۱۴۰۰۰۰ تومان            ۱۰ تا ۱۵ نفره   ۹۰۰۰۰ تومان