image011

تور یزدگردی تمام روز (۸:۳۰ تا تا ۱۶:۳۰)

بازدید از آتشکده زرتشتیان، دخمه، باغ دولت آباد، مجموعه امیر چخماق، مسجد جامع، بافت تاریخی، زندان اسکندر، بقعه دوازده امام و خانه لاری ها
خدمات: راهنمای گردشگری، ترانسفر، پرداخت ورودیه ها، بیمه، پذیرایی
هزینه تور برای هر نفر
۱ نفره  ۲۸۰۰۰۰ تومان      ۲ نفره    ۱۵۰۰۰۰ تومان       ۳ نفره    ۱۱۰۰۰۰ تومان
۴ نفره   ۸۵۰۰۰ تومان       ۵ تا ۹ نفره   ۱۰۵۰۰۰ تومان    ۱۰ تا ۱۵ نفره ۷۵ تومان