3664527_163

تور یزد گردی نیم روزه ( ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ )

بازدید از مجموعه امیر چخماق، باغ دولت آباد، آتشکده، دخمه زرتشتیان
خدمات: راهنمای گردشگری، ترانسفر، پرداخت ورودیه ها، بیمه، پذیرایی
هزینه تور برای هر نفر
۱ نفره  ۲۰۰۰۰۰ تومان                 ۲ نفره  ۱۰۵۰۰۰ تومان               ۳ نفره  ۸۵۰۰۰ تومان
۴ نفره   ۷۰۰۰۰ تومان             ۵ تا ۹ نفره  ۷۵۰۰۰ تومان       ۱۰ تا ۱۵ نفره   ۵۵۰۰۰ تومان