682233_784

تور کویرنوردی ( ۱۵:۳۰ تا ۲۲:۳۰ )

بازدید از تپه های ماسه ای، شترسواری، موتورسواری، چای آتیشی، تماشای غروب، رصد ستارگان، شام
خدمات: راهنمای گردشگری، ترانسفر، پرداخت ورودیه کمپ، بیمه، پذیرایی
هزینه تور برای هر نفر
۱ نفره ۴۰۰۰۰۰ تومان        ۲ نفره ۲۲۵۰۰۰ تومان      ۳ نفره   ۱۷۵۰۰۰ تومان
۴ نفره   ۱۴۵ تومان          ۵ تا ۹ نفره  ۱۵۵۰۰۰ تومان     ۱۰ تا ۱۵ نفره   ۹۵۰۰۰ تومان

image014

تور خرانق چک چک میبد ( ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ )

بازدید از روستای تاریخی خرانق، چک چک ( مهم ترین زیارتگاه زرتشتیان در دنیا)، کبوترخانه، نارین قلعه، کاروانسرای شاه عباسی، یخچال طبیعی، موزه زیلو و کارگاه سفال
خدمات: راهنمای گردشگری، ترانسفر، پرداخت ورودیه ها، بیمه، پذیرایی
هزینه تور برای هر نفر
۱ نفره ۳۸۰۰۰۰ تومان            ۲ نفره  ۲۰۰۰۰۰ تومان               ۳ نفره  ۱۵۰۰۰۰ تومان
۴ نفره    ۱۱۰۰۰۰ تومان         ۵ تا ۹ نفره   ۱۴۰۰۰۰ تومان            ۱۰ تا ۱۵ نفره   ۹۰۰۰۰ تومان

gallery_201511304162427994215

تور میبد چک چک ( ۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ )

بازدید از چک چک ( مهم ترین زیارتگاه زرتشتیان در دنیا)، کبوترخانه، نارین قلعه، کاروانسرای شاه عباسی، یخچال طبیعی، موزه زیلو و کارگاه سفال
خدمات: راهنمای گردشگری، ترانسفر، پرداخت ورودیه ها، بیمه، پذیرایی
هزینه تور برای هر نفر
۱ نفره   ۳۴۰۰۰۰ تومان        ۲ نفره    ۱۸۵۰۰۰ تومان         ۳ نفره       ۱۴۰۰۰۰ تومان
۴ نفره    ۱۰۰۰۰۰ تومان       ۵ تا ۹ نفره    ۱۲۰۰۰۰ تومان     ۱۰ تا ۱۵ نفره   ۸۰۰۰۰ تومان

image011

تور یزدگردی تمام روز (۸:۳۰ تا تا ۱۶:۳۰)

بازدید از آتشکده زرتشتیان، دخمه، باغ دولت آباد، مجموعه امیر چخماق، مسجد جامع، بافت تاریخی، زندان اسکندر، بقعه دوازده امام و خانه لاری ها
خدمات: راهنمای گردشگری، ترانسفر، پرداخت ورودیه ها، بیمه، پذیرایی
هزینه تور برای هر نفر
۱ نفره  ۲۸۰۰۰۰ تومان      ۲ نفره    ۱۵۰۰۰۰ تومان       ۳ نفره    ۱۱۰۰۰۰ تومان
۴ نفره   ۸۵۰۰۰ تومان       ۵ تا ۹ نفره   ۱۰۵۰۰۰ تومان    ۱۰ تا ۱۵ نفره ۷۵ تومان

3664527_163

تور یزد گردی نیم روزه ( ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ )

بازدید از مجموعه امیر چخماق، باغ دولت آباد، آتشکده، دخمه زرتشتیان
خدمات: راهنمای گردشگری، ترانسفر، پرداخت ورودیه ها، بیمه، پذیرایی
هزینه تور برای هر نفر
۱ نفره  ۲۰۰۰۰۰ تومان                 ۲ نفره  ۱۰۵۰۰۰ تومان               ۳ نفره  ۸۵۰۰۰ تومان
۴ نفره   ۷۰۰۰۰ تومان             ۵ تا ۹ نفره  ۷۵۰۰۰ تومان       ۱۰ تا ۱۵ نفره   ۵۵۰۰۰ تومان